Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

Aktuelnosti

EUMETNET Skupština

Datum: 19.05.2021.


26. Skupština EUMETNET-a održana je putem virtuelne platforme 17-18. maja 2021.godine. EUMETNET je grupacija koju čine 31 evropska nacionalna hidro-meteorološka služba i predstavlja okvir za organizaciju programa saradnje između svojih članica, u različitim oblastima njihovih meteoroloških aktivnosti.

 

        Skupština EUMETNET-a održana je putem virtuelne platforme 17-18. maja 2021.godine.  Tokom dvodnevne Skupštine razmatrana su i usvajana brojna dokumenta, vezano za zajedničke programe saradnje, trenutno stanje i unaprijeđenja programa (između kojih i prelazak na Meteoalam 2), kao i finansijski izvještaji za tekuću i sledeću godinu.

        Posebna pažnja je bila posvećena novoj Strategiji razvoja hidrometeoroloških službi 2021-2025. koja, iako nije zakonski obavezujući dokumenat za zemlje članice EUMETNET-a, predstavlja odličan okvir za razvoj međunarodnih aktivnosti i projekata, zajedničkog djelovanja u oblasti meteoroloških hazarda, ali i osnov za uređenje nacionalnih strategija razvoja pojedinačnih službi. Strategija ima za cilj povezivanje nacionalnih hidrometeoroloških službi u jednu mrežu, koja će oblikovati i podržati isporuku visoko-kvalitetnih i inovativnih podataka, informacija i produkata o vremenu i klimi.

        Ne manje važan segmenat, bio je posvećen novom EU finansijskom okviru 2021-2027 (MFF 2021-2027), tj. odobrenim programima EU za period 2021-2027. godinu, uz razmatranje uključivanja EUMETNET-a u određenim pozivima, kao predstavnika svojih članica.

 

      Zavod za hidrometeorologiju i seizmogiju Crne Gore na EUMETNET Skupštini, predstavljala je v.d. Direktorice Dušica Brnović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Ivana Adžić.
V.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju - Dušica Brnović, sa svojim saradnicima, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji na temu ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških problema u slivu Biogradske rijeke i Biogradskog jezera”.
Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje doo, gospodin Goran Jevrić i v.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, gospođa Dušica Brnović, potpisali su 19. maja 2021. godine u Podgorici Memorandum o saradnji, zasnovan na principima održivog razvoja prirodnih resursa, zaštite prostora i životne sredine, sa posebnim akcentom na zaštiti korišćenja voda.
19
Maj 2021.
26. Skupština EUMETNET-a održana je putem virtuelne platforme 17-18. maja 2021.godine. EUMETNET je grupacija koju čine 31 evropska nacionalna hidro-meteorološka služba i predstavlja okvir za organizaciju programa saradnje između svojih članica, u različitim oblastima njihovih meteoroloških aktivnosti.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197