Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

Aktuelnosti

Posjeta delegacije Koreje

Datum: 23.11.2021.


Korejska delegacija, koju čine dr Moonbo SHIM, generalni direktor KHRA (Korejska asocijacija za hidrografiju i istraživanja) i gdin. Lee Dong Hun, eskpert UST21, nalazi se u dvodnevnoj posjeti Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Tokom prvog dana posjete korejski predstavnici razgovarali su sa v.d.direktoricom Dušicom Brnović i predstavnicima Sektora hidrografije i okeanografije, Radovanom Kandićem, Lukom Ćalićem i Marinkom Loncovićem, o mogućem projektu, koji bi u petogodišnjem periodu bio finansiran kroz ODA (Official Development Assistance).

Cilj posjete je što bolje upoznati potrebe Sektora hidrografije i okeanografije, kada su u pitanju sprovođenje hidrografskih premjera i istraživanja, izrada papirnih i elektronskih navigacionih karata, potrebe za dodatnom opremom i nadasve potrebe za dodatnim obukama kadra u Sektoru. Značajan dio posjete, predstavljao je razgovor o mogućoj razmjeni znanja i iskustava u oblastima istraživanja obale i istraživanja na otvorenom moru, uz pomoć plutača sa senzorima za talase i struje, opremom kojom ZHMS još uvijek ne raspolaže, a korejski predstavnici imaju ogromno iskustvo u toj oblasti.

Za danas je planiran obilazak primorja, kako bi se gosti upoznali sa našom obalom i akvatorijom, kao i opremom kojom raspolaže Sektor hidrografije i okeanografije.  Rezultat dvodnevne posjete će biti izvještaj koji će napraviti korejski eksperti i dostaviti na dalje odlučivanje i mogućnost uključivanja ZHMSa u ODA projekat.              

             

                                           
Danas je u okviru projekta „Adaptacije na klimatske promjene kroz prekogranično upravljanje rizicima od poplava na Zapadnom Balkanu“ – podržanom od strane GIZ-a, urađeno prvo, zajedničko mjerenje proticaja rijeke Bojane, prirodne granice između Albanije i Crne Gore.
Korejska delegacija, koju čine dr Moonbo SHIM, generalni direktor KHRA (Korejska asocijacija za hidrografiju i istraživanja) i gdin. Lee Dong Hun, eskpert UST21, nalazi se u dvodnevnoj posjeti Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Iako ne prvi u raspodjeli donacije kroz kampanju „Mladi u akciji smanjivanja CO2“, djeca u domu Mladost u Bijeloj su bili su prvi o kojima smo razmišljali u periodu organizacije i pokretanja kampanje.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197