Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

 

Meteorološki i hidrološki podaci
 
Izvještaji o radu
 
Program rada
         
         Plan integriteta 2020/21
Godišnjak 2020   Izvještaj 2020   Program 2021
Godišnjak 2019   Izvještaj 2019   Program 2020
Godišnjak 2018   Izvještaj 2018   Program 2019
Godišnjak 2017   Izvještaj 2017    
Godišnjak 2016   Izvještaj 2016    
Godišnjak 2015   Izvještaj 2015    
Godišnjak 2014   Izvještaj 2014    
Godišnjak 2013   Izvještaj 2013    
Godišnjak 2012   Izvještaj 2012    
Godišnjak 2011   Izvještaj 2011    
Godišnjak 2010   Izvještaj 2010    
Godišnjak 2009   Izvještaj 2009    
Godišnjak 2008        
V.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju - Dušica Brnović, sa svojim saradnicima, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji na temu ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških problema u slivu Biogradske rijeke i Biogradskog jezera”.
Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje doo, gospodin Goran Jevrić i v.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, gospođa Dušica Brnović, potpisali su 19. maja 2021. godine u Podgorici Memorandum o saradnji, zasnovan na principima održivog razvoja prirodnih resursa, zaštite prostora i životne sredine, sa posebnim akcentom na zaštiti korišćenja voda.
19
Maj 2021.
26. Skupština EUMETNET-a održana je putem virtuelne platforme 17-18. maja 2021.godine. EUMETNET je grupacija koju čine 31 evropska nacionalna hidro-meteorološka služba i predstavlja okvir za organizaciju programa saradnje između svojih članica, u različitim oblastima njihovih meteoroloških aktivnosti.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197